Liên Hệ

Địa chỉ liên hệ:

Khánh Sơn 2-Khánh Hải-Ninh Hải- Ninh Thuận

mail: anphakill@gmail.com

dt: 01642 689 754 (Mr Vương)

Thông tin giao dịch

+chủ khoản : Bùi Thành Vương- Ngân Hàng BIDV Ninh Thuận

stk ngân hàng: 6151 0000 242478

 +Ngân hàng Vietcombank Ninh Thuận : 0811 0000 26476